Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

4.B. Reguli generale cu privire la păstrarea integrității și protejarea patrimoniului construit

2.1.La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului TIMIŞOARA stă: Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicată), Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privindFormularele, procedura de autorizare și conținutul documentelor, precumși alte acte legislative, Regulamentul General de Urbanism aprobat cuH.G. 525/27 iunie 1996. Regulamentul Local de Urbanism detaliazăprevederile Regulamentului General de Urbanism în conformitate cucondițiile specifice municipiului TIMIŞOARA.

2.2. În cadrulRegulamentului Local de Urbanism al municipiului TIMIŞOARA se preiautoate prevederile cuprinse în documentațiile de urbanism sau amenajareateritoriului elaborate anterior și aprobate conform Legii :

 • PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL
 • PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚULUI TIMIŞ – în curs de elaborare – de S.C. IPROTIM S.A.
 • PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.
 • PLANURI URBANISTICE DE DETALIU SAU ZONALE aprobate de Consiliul Local al Municipiului TIMIŞOARA, și anume:
  • P.U.D. „Str. Câmpului” – aprobat prin H.C.L. nr. 94/27.05.1997
  • P.U.Z. „P-ța Histria” – aprobat prin H.C.L. nr. 126/03.07.1997
  • P.U.Z. „C. Torontal-inel IV” – aprobat prin H.C.L. nr. 145/15.07.1997
  • P.U.D. „Ansamblul Dacia” C. Aradului – aprobat prin H.C.L. nr.172/30.09.1997 și varianta suplimentară prin prin H.C.L nr.51/23.02.1999
  • P.U.D. „Centru Reformat-P-ța Sarmisegetuza” – aprobat prin H.CL nr. 13/29.01.1998
  • P.U.Z. Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni” – aprobat prin H.C.L.nr. 91/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Soarelui” – aprobat prin H.C.L. nr. 92/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Campus Universitar” – aprobat prin H.C.L nr. 93/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Canal Bega” – aprobat prin H.C.L. nr. 94/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Fabric” – aprobat prin H.C.L. nr. 95/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Odobescu” – aprobat prin H.C.L. nr. 96/28.04.1998
  • P.U.D. „P-ța Bălcescu” și elemente de P.U.Z. „Zona Bălcescu” – aprobat prin H.C.L. nr. 97/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Centrală” – aprobat prin H.C.L. nr. 98/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Antenelor” – aprobat prin H.C.L. nr. 100/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona Ion Ionescu de la Brad” – aprobat prin H.C.L. nr. 101/28.04.1998
  • P.U.Z. „Zona str. Muzicescu” – aprobat prin H.C.L. nr. 223/22.09.1998
  • P.U.Z. „Zona c. Martirilor” – aprobat prin H.C.L. nr. 49/23.02.1999
  • P.U.Z. „Zona c. Urseni – c. Buziașului” – aprobat prin H.C.L nr. 50/23.02.1999
  • P.U.Z. „Zona Ovidiu Balea”
  • P.U.Z. „Freidorf-Parc industrial”