Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

7. Reguli cu privire la circulații și asigurarea acceselor obligatorii

  1. Monumentele istorice din municipiul Timișoara sunt bunuri imobile,construcții și terenuri semnificative pentru istorie, cultură și civilizație.
  2. Pentru conservarea și reabilitarea monumentelor istorice seva apela la toate științele și tehnicile care pot contribui la cercetarea și salvarea patrimoniului monumental.
  3. Conservarea și reabilitarea monumentelor istorice va urmări nu doar salvarea lor ca opere de artă ci și ca documente istorice.
  4. Pentru conservarea monumentelor istorice se va urmări întreținerea lor permanentă.
  5. Restaurarea este o operație cu caracter excepțional. Scopul eieste păstrarea și punerea în valoare a valorilor estetice și istoriceale monumentului istoric și are la baza respectul pentru substanțaoriginară și documentele autentice. Limitele ei sunt impuse de momentulîn care începe ipoteza, iar în acest caz orice completare necesară dinmotive estetice sau tehnice trebuie să se distingă net din punctul devedere al compoziției arhitecturale și să poarte amprenta vremurilorcontemporane.