Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise.

 • În subzona C2 sunt admise:
  • instituții servicii și echipamente publice
  • lăcașuri de cult
  • sedii firme, servicii pentru întreprinderi, activități deproiectare, consultanță în diferite domenii și alte serviciiprofesionale (notariat, birou avocatură, etc.)
  • bănci finanțe, credit
  • servicii sociale, colective și personale
  • sedii partide, O.N.G.
  • comerț cu amănuntul
  • alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.
  • hotel, pensiuni, agenții de turism
  • învățământ, cultură, informații
  • locuire
  • parcaje,parking-uri, garaje colective
  • spații publice plantate
 • În subzona IS din UTR. nr. 13, la sud de B-dul Gh. Lazăr, sunt admise:
  • instituții servicii și echipamente publice
  • sedii firme, servicii pentru întreprinderi, activități deproiectare, consultanță în diferite domenii și alte serviciiprofesionale (notariat, birou avocatură, etc.)
  • bănci finanțe, credit
  • servicii
  • comerț cu amănuntul, comerț de tip supermarket
  • alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.
  • unități hoteliere
  • învățământ, cultură, informații
  • parcaje,parking-uri, garaje colective
  • spații publice plantate
  • construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona
 • În subzona IS din UTR. nr. 13, la nord de B-dul Gh. Lazăr, sunt admise:
  • instituții servicii și echipamente publice
  • sedii firme, servicii pentru întreprinderi, activități deproiectare, consultanță în diferite domenii și alte serviciiprofesionale (notariat, birou avocatură, etc.)
  • bănci finanțe, credit
  • prestări servicii
  • comerț cu amănuntul, comerț de tip supermarket
  • alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.
  • unități hoteliere
  • locuire
  • învățământ, cultură, informații
  • parcaje,parking-uri, garaje colective
  • spații publice plantate, dotări sport, agrement
  • construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona
 • În subzona LI din UTR. nr. 13:
  • locuire colectivă și funcțiuni complementare
  • construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona
 • În subzona I din UTR. nr. 13:
  • construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona
  • comerț cu amănuntul
  • prestări servicii
  • alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc.
  • parcaje
  • spații verzi
 • În subzonele P sunt permise amenajări specifice spațiilor verzi pentru agrement, odihnă și sport:
  • parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale,pergole monumente de artă plastică, mobilier urban , fântâni.
  • amenajări pentru sporturi nautice
  • alimentație publică

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

 • Localurile care comercializează băuturi alcoolice, discotecile suntadmise cu condiția de a fi amplasate la o distanță mai mare de 100 mfață de serviciile publice (primare, policlinici, spitale,școli, etc.)și față de biserici.
 • Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasacu condiția să corespundă necesităților și confortului populației dinzona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puseîn practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.
 • Autorizațiile de construire pentru obiectivele ce se intenționează a se construi în zonele protejate din punct de vedere istoric și arhitectural,sau pentru orice intervenție asupra clădirilorexistente în aceste zone, se vor acorda după obținerea prealabilă aavizului Comisiei teritoriale a Monumentelor Istorice conformlegislației în vigoare.
 • Orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură sau deartă plastică din zona centrală se va efectua cu condiția obțineriiavizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conformlegislației în vigoare..
 • Toate proiectele PUD și PUZ ce se vor realiza pe terenuriledin zonele protejate din punct de vedere istoric și arhitectural, vorfi aprobate după obținerea prealabilă a avizului Comisiei MonumentelorIstorice.
 • Autorizațiile de construire pe terenurile situate în zona deprotecție a infrastructurii feroviare ( 100m de-o parte și de alta acăii ferate) pot fi acordate cu condiția obținerii prealabile aavizului Regionalei CFR Timișoara.
 • Localurile care comercializează băuturi alcoolice,discotecile sunt admise cu condiția de a fi amplasate la o distanță maimare de 100 m față de serviciile publice (primare, policlinici, școli,etc.) și față de biserici.
 • În subzonele extinderea aceleiași funcțiuni pe 2 sau maimulte parcele învecinate în clădiri existente se admite numai încondiții bine justificate și cu condiția păstrării individualitățiifiecărei clădiri de pe fiecare parcelă în parte, a fațadei, asistemului structural și al expresiei arhitecturale.
 • În zonele istorice protejate autorizațiile de demolare aleclădirilor existente situate la stradă se vor elibera cu condițiaobținerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a MonumentelorIstorice.

Art. 6. Interdicții temporare de construire

Oriceintervenție în zonele propuse pentru schimbare de funcțiune se potrealiza numai pe bază unor documentații PUZ aprobate. Până la aprobareaacestora zonele respective se află în interdicția temporară deconstruire.

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele activități:

 • activități industriale sau alte tipuri de activități care genereazănoxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficulgenerat;
 • activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;
 • stații de întreținere auto;
 • ferme agro – zootehnice, abatoare;
 • anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
 • panouri mari publicitare pe clădiri existente în zona C1 și C2, precum și în spațiile verzi de aliniament sau parcuri
 • construcții nespecifice funcțiunii de parc sau parcaje pentrustaționarea autovehiculelor în parcurile, scuarurile și grădinilepublice existente, în detrimentul spațiului verde amenajat;
 • depozite de deșeuri;
 • este interzisă amplasarea oricărei construcții în interiorul perimetrului de protecție al forajelor de apă.