Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25 și Anexa 4 din R.G.U.
Toateparcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lățimeminimă de 3 m. În situația parcelelor cu o suprafață de peste 600mp, cuconstrucții la stradă ce ocupă frontul stradal în întregime(construcții înșiruite ), și cu alte construcții în interiorul parcelei( având o înălțime la cornișă mai mare de 12 m, este necesar a seprevedea obligatoriu un acces auto în interiorul parcelei printr-ungang în clădirea de la stradă, ce va avea gabaritul necesar pentruaccesul mașinii de pompieri. Accesele vor fi tratate ca aleicarosabile, dispuse în așa fel încât să nu fie situate deasupra unorconstrucții în subsol.
În cadrul documentațiilor PUZ ce se vorîntocmi pentru UTR nr. 13, se va urmări să se realizeze crearea anumeroase legături rutiere și pietonale între zonele din UTR nr.1 șiUTR nr. 13.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.
Încadrul documentațiilor PUZ ce se vor întocmi pentru UTR nr. 13, se vaurmări să se realizeze crearea a numeroase legături pietonale întrezonele din UTR nr. 1 și UTR nr. 13.