Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.
Racordurile la toate rețelele tehnico – edilitare se va face subteran. Sunt interzise racorduri pe fațade, împrejmuiri, etc.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.
Toate rețelele vor fi pozate subteran.
Serecomandă ca hidranții din zonele intens circulate să fie marcațivolumetric sau cromatic, pentru a fi vizibili și să se interzicăstaționarea autovehiculelor deasupra lor, cu scopul de a permiteaccesul detașamentelor de pompieri la acestea, în caz de incendiu.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.