Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.
Parcajele ce se vor realiza în spații cuprinse între carosabil și trotuar se vor executa din dale, pe pat de balast.
Se recomandă ca parcajele pentru necesitățile zonei centrale să fie construite subteran, acolo unde este posibil.
Sevor efectua studii complexe privind amplasarea unui parcaj colectiv pemai multe niveluri lângă magazinul Bega în zona Caruso, care sădeservească zona centrală de sud .

Art. 26. Spații verzi.

Conform art. 34 și Anexa 6 din R.G.U.

  • parcurile existente în UTR. Nr.1 se află într-un regim deinterdicție de construire pentru construcții noi. Sunt admise reparări,renovări ale construcțiilor și amenajărilor existente, precum șiplantări de noi arbori.
  • Spațiul verde cuprins între hotelul Continental,și B-dulI.C.Brătianu va fi plantat și dotat cu toate amenajările specificefuncțiunii de parc. Este interzisă execuția de construcții noi ,nespecifice acestei funcțiuni.
  • Este interzisă construirea de clădiri noi în Parcul Botanic,nespecifice acestei funcțiuni, precum și tăierea plantației valoroase.
  • Se interzice diminuarea spațiilor verzi din UTR. Nr. 2 , precum și tăierea plantației valoroase.
  • Se va menține plantația în spațiile verzi de aliniament.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.
Încazul parcelelor cu clădiri valoroase din punct de vedere arhitectural(monumente de arhitectură, clădiri din zona protejată ), împrejmuiriletradiționale vor fi menținute, renovate, restaurate, cu utilizareamaterialelor tradiționale.
În cazul unor reparcelări și realizăriiunor construcții noi, împrejmuirile vor fi realizate în spiritul celorexistente. Ele nu vor depăși în înălțime împrejmuirile de pe frontulstradal respectiv.
Împrejmuirile noi vor prelua elementelecaracteristice ale împrejmuirilor vechi de care se alipesc ( ex:înălțimea parapetului opac, înălțimea totală, montanți, etc.). În afarazonelor protejate, în cazul în care împrejmuirile noi nu se alipesc laîmprejmuiri vechi valoroase, se recomandă ca soclul opac să aibă oînălțime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nudepășească o înălțime totală de 1,80m măsurați de la nivelultrotuarului.
Se recomandă împrejmuiri vegetale.