Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale

Înmunicipiul Timișoara în cadrul zonei CC – Căi de comunicații șiconstrucții aferente se găsesc următoarele tipuri de subzonefuncționale:

 • CCra : subzona căi de comunicație rutiere existente
 • CCrb: subzona căi de comunicație rutiere propuse
 • CCfa: subzona căi de comunicație feroviare și construcții aferente ce se mențin
 • CCfi: subzona căi de comunicație feroviare și construcții aferente ce se convertește în subzonă instituții publice și servicii
 • CCn: subzona căi de comunicație navale și port propuse

Pentru căile de comunicație existente și propuse se va consulta planșa: „Căi de comunicații și transport”.
Drumurilepublice sunt drumuri destinate transportului rutier de toatecategoriile, clasificate tehnic în străzi de categoria I, a II-a, aIII-a, a IV-a și în autostrăzi , drumuri expres, drumuri naționale,județene și comunale.
Ampriza drumului este fâșia de teren ocupatăde elementele constructive ale drumului, în secțiunea transversalămăsurată în proiecție orizontală.
Fâșiile de siguranță sunt zoneleamplasate de o parte și de alta a amenajării drumului (destinateamplasării semnalizării rutiere, a plantațiilor sau alte activități șiamenajări legate de exploatarea drumului).
Zona drumului publiceste, suprafața de teren ocupată de drum și de lucrările aferente,constituită din ampriză și cele 2 fâșii laterale de o parte și de altaa ei, denumite zone de siguranță, la care se adaugă și zonele deprotecție corespunzătoare fiecărei categorii de drumuri publice înintravilan. Zona drumurilor publice este alcătuită din: carosabil,trotuare și suprafețe de lucru necesare amplasării lucrărilor anexe(rigole, spații verzi, semnalizări rutiere, iluminat și rețele publice)se stabilește prin documentațiile de urbanism, în concordanță cucaracteristicile traficului actual și de perspectivă.

Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei

Căi de comunicație și construcții aferente.
Zona este compusă din terenuri pentru:

 • căi de comunicație rutiere și construcții aferente existente sau propuse în cadrul subzonelor CCr
 • căi de comunicație feroviare și construcții aferente în cadrul subzonelor CCf
 • căi de comunicație navală și port propus

Art. 3. Funcțiunile complementare admise

 • servicii compatibile funcțiunii de bază a zonei
 • rețele tehnico – edilitare
 • construcții și amenajări specifice funcțiunii de port.