Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise în zona CC sunt:

 • căi de comunicație
 • parcaje publice, parking-uri
 • platforme sau alveole carosabile pentru transportul în comun
 • trotuare, alei pentru cicliști
 • spații verzi
 • refugii și treceri pentru pietoni
 • spații de depozitare aferente activităților de transport feroviar
 • construcții și amenajări, instalații necesare și specifice activităților feroviare
 • lucrări de artă
 • lucrări de terasament
 • lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice: parapeți de protecție, plantații de protecție, etc.
 • gări, autogări și funcțiuni complementare pentru deservirea populației
 • port la canalul Bega. Amenajări necesare reluării navigabilității pe canalul Bega
 • spații de depozitare pentru produsele transportate pe căi ferate și navigabile.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

 • CCf
  Autorizațiile de construire pentru obiectivele ce seintenționează a se construi în incinta CF sau în zona de protecție ainfrastructurii feroviare (100 m de-o parte și de alta a limiteicarosabile a infrastructurii feroviare) vor fi acordate cu condițiaobținerii prealabile a avizului REGIONALEI C.F.R. – Timișoara șiMinisterul Transporturilor. În zona de protecție a infrastructuriiferoviare se poate construi sau planta arbori cu condiția ca acesteconstrucții sau plantații să nu împiedice vizibilitatea liniei sau asemnalelor feroviare.
  Construcțiile permise pot fi realizate cucondiția să se ia toate măsurile pentru a nu provoca alunecări deteren, surpări sau a nu modifica echilibrul pânzei freatice.
  Se vor respecta toate condițiile impuse de art. 20 din R.G.U.
 • CCr
  Autorizațiile de construire pentru obiectivele ce seintenționează a se construi în zona drumului public se vor elibera cucondiția obținerii prealabile a avizului Direcției Regionale de Drumuriși Poduri – Timișoara.
  Orice construcție va respecta toate condițiile impuse de art. 18 din R.G.U.

Art. 6. Interdicții temporare.

Indicațiiletemporare de construire s-au stabilit pentru realizarea unei tramestradale noi, pentru terenurile pe care sunt propuse noi artere decirculație majoră, sau pasaje denivelate peste calea ferată. Acesteinterdicții sunt valabile până la realizarea și aprobarea studiilor despecialitate pentru aceste obiective.
Interdicții temporare:

 • Trama stradală propusă în zonele de extensie urbană, până la elaborarea și aprobarea PUZ pe terenurile respective;
 • Traseele străzilor propuse în cadrul documentațiilor PUZ sau PUD aprobate;
 • Terenurile pe care se propun alte trasee noi de străzi și intersecții în cadrul următoarelor proiecte:
  • Studiu de circulație zona Soarelui – Stadion – faza SPF, pr. IPROTIM nr. 41156/030.
  • Studiu Inel II de circulație – Municipiu Timișoara –faza SPF,pr. IPROTIM nr. 41155/030, pentru tronsonul dintre Calea Aradului –str. Demetriade – intersecția cu B-dul Take Ionescu – str. Brăilei –pod nou Bega.
  • Studiu de modelare și soluții de compozițiearhitectural-peisagistică pentru centură inel IV Timișoara – faza S.T.– proiect IPROTIM nr. 35175/001.
  • Arteră de legătură între Calea Lipovei – Aleea CFR; Faza STE; Proiect IPROTIM nr. 34524/080, 090.
  • Amenajare intersecție C.Aradului – Calea Circumvalațiunii – Calea Torontalului; P.T.; proiect IPROTIM nr.34115/090.
  • Amenajare intersecție str. Iuliu Maniu – B-dul 16 Decembrie 1989; faza P.T.;
  • pr. IPROTIM nr.40171/090.
  • Inelul V de circulație – Centura mun. Timișoara; faza S.P.F.; proiect IPROTIM nr.38173/030D.

  Acesteterenuri se află într-un regim de interdicție temporară până laaprobarea proiectelor menționate și realizarea obiectivelor.

 • Terenurile din teritoriul extravilan al municipiului pe caresunt propuse trasee de circulație majoră rutieră și feroviară, precumși intersecțiile dintre acestea:
  • Inelul V de circulație, și intersecțiile acestuia cu DN 69 (la km6+430), cu DN 6 spre Sînnicolau Mare (la km 564+730) și calea ferată,cu DN 59A (la km 3+170) și calea ferată Timișoara – Jimbolia, cu liniaCF Timișoara – Cruceni.
  • Traseul centurii de cale ferată propusă în paralel cu traseul inelului V (culoar 50 m).

  Acesteterenuri se află în interdicție temporară de construire până laelaborarea și aprobarea studiilor SPF (vezi planșa PUG nr.1 I.T. :”Încadrarea în teritoriu”).

 • Se instituie interdicție temporară de construire până laobținerea avizelor D.R.D.P. și a Ministerului Transporturilor, înextravilan, de-a lungul
  • DN 6 Timișoara – Sînnicolau Mare (50 m),
  • DN 69 (36 m din ax),
  • DN 59 (36 m din ax),
  • DN 59A (22 m din ax).

Art. 7. Interdicții definitive:

 • Se interzice amplasarea oricărei construcții în zona de siguranță ainfrastructurii feroviare (20 m de o parte și de alta a căii ferate).