Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale

  • zone și subzone existente cu terenuri pentru activități cu caracter militar și special, situate în intravilanul localității

Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei:

  • activități cu profil special

Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei:

  • locuințe de serviciu
  • comerț și servicii
  • rețele tehnico – edilitare
  • accese pietonale și carosabile, staționări auto