Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise

Activități cu caracter militar și special și funcțiunilecomplementare ale acestora: – locuire de serviciu – comerț, servicii lapunctul de frontieră – accese pietonale și carosabile, parcaj – rețeletehnico – edilitare și construcții aferente Art. 5. Utilizări permisecu condiții. În conformitate cu art. 2 din RGU, construcțiile șiamenajările cu caracter militar și special se autorizează și se executăîn condițiile stabilite prin Ordinul nr.3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPAT, MApNși MI, Ministrul Justiției, SRI, SIE, STS și SPP pentru aprobareacondițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.