Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale

Zona H cuprinde canalul Bega

ÎnZONA TERENURILOR AFLATE SUB APE se găsesc următoarele monumente conformListei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică și prevederilecapitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR 32 B 057
Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei

  • turnuri aflate permanent sub ape

Art. 3. Funcțiunile complementare

  • spații verzi