Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise.

  • utilizare pentru activități sportive și de agrement: pescuitsportiv, sporturi nautice, etc. Este permisă construirea dedebarcadere.
  • sunt permise amenajările hidrotehnice necesare redeschiderii navigației pe canalul Bega
  • malurile canalului pot fi reamenajate, modificate (lărgite), și adaptate activităților de agrement.
  • intervenții posibile în scopul ridicării calității peisajului:reamenajări de maluri, lărgiri sau îngustări ale oglinzii de apă,crearea de poduri, pasarele, etc.
  • lucrări de combatere a sau prevenire a acțiunilor distructive a apelor.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

Zonelede protecție sanitară se delimitează de către autoritățileadministrației publice , pe baza avizului organelor de specialitate aleadministrației publice.
Reamenajările malurilor, modificarea formeioglinzii de apă a canalului Bega se pot face cu condiția respectăriituturor măsurilor legate de prevenirea și combaterea acțiunilordistructive a apelor.

Art. 6. Interdicții temporare.

Seinterzice orice intervenție asupra canalului Bega până la aprobareastudiilor referitoare la redeschiderea navigației pe canal, de cătreorganismele competente.

Art. 7. Interdicții definitive.

Se interzice deversarea apelor uzate neepurate provenite de la agenții economici în canalul Bega.