Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1. Zone și subzone funcționale. În funcție de regimul de înălțime, în municipiul Timișoara se întâlnesc două tipuri de subzone rezidențiale:

  • LM a – subzona rezidențială existentă cu locuințe mici: clădiri P, P + 1 și P + 2,
  • LM b – subzona rezidențială propusă cu locuințe mici: clădiri P, P + 1 și P + 2,
  • LI a – subzona rezidențială cu locuințe înalte: clădiri cu mai mult de 3 niveluri,
  • LM m – subzona rezidențială mixtă propusă, cu locuințe înalte: clădiri P – P+2

ÎnZONA REZIDENȚIALĂ se găsesc următoarele monumente și zone protejateconform Listei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică șiprevederile capitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR 3 B 038
UTR 11 B 020
UTR 29 B 024
UTR 39 B 004
UTR 40 B 051
UTR 41 B 010, B 011, B 039, B 040
UTR 46 B 003, B030
UTR 49 B 053, B 055
UTR 46 D 001, D 005
UTR 49 D 014

ZONE PROTEJATE

UTR 3 E 019, E 020
UTR 28 E 008
UTR 29 E 009, E 014
UTR 41 E 002, E 003
UTR 45 E 005
UTR 46 E 005, E 012, E 015, E 017
UTR 48 E 004
UTR 49 E 004, E 010, E 011
Tipurile de subzone funcționale:

Art. 2. Funcțiunea dominantă
Este cea rezidențială, zona fiind compusă din:

  • locuințe cu caracter urban și semi – rural cu regim de înălțime P, P + 1 și P + 2, în cadrul zonei funcționale LM
  • locuințe de tip urban cu regim de înălțime preponderent P + 4 și cu accente P+8 – P+10.

Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei:

  • instituții publice și servicii
  • spații verzi amenajate
  • accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje
  • rețele tehnico – edilitate și construcții aferente