Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.și Cap. II. 10 din R.L.U.

Art. 26. Spații verzi.

Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. și Cap. II. 10 din R.L.U.
Se vor menține spațiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există.
Se recomandă realizarea de spații verzi plantate de aliniament în zonele în care se va realiza PUZ.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U. și Cap. II. 10 din R.L.U.
Încazul parcelelor cu clădiri valoroase, împrejmuirile tradiționale vorfi menținute, renovate, respectate, cu utilizarea materialelortradiționale.
În UTR 2 și 3, în cazul unor reparcelării șirealizării unor construcții noi, împrejmuirile vor fi realizate înspiritul celor existente. Ele nu vor depăși în înălțime împrejmuirilede pe frontul stradal respectiv.