Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise.

 • instituții publice, servicii, comerț, alimentație publică, cultură,cult, centre de afaceri, sedii firme, instituții financiar-bancare,reprezentanțe state străine, sedii O.N.G.-uri, fundații, sedii partidepolitice, tărg expozițional, spații polifuncționale;
 • locuințe
 • spații verzi amenajate
 • accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parking-uri
 • construcții și instalații tehnico-edilitare necesare zonei
 • depozite comerciale sub 50 mp arie construită desfășurată.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

 • Orice intervenție asupra clădirilor existente sau investiție nouăîn zonele protejate, precum și intervenșiile asupra monumentelor se varealiza cu condiția obținerii prealabile a avizului ComisieiMonumentelor Istorice la nivel teritorial.
 • Orice intervenție în zona de protecție a infrastructuriiferoviare se va face cu condiția obținerii avizului Regionalei CFRTimișoara.

Art. 6. Interdicții temporare.

 • Se instituie interdicție temporară de construire pentru subzonelepentru care s-a stebilit obligativitatea întocmirii unor documentațiiPUZ sau PUD (vezi planșa REGLEMENTĂRI). Interdicțiile se stabilesc pânăla elaborarea și aprobarea documentației PUZ , respectiv P.U.D.

Art. 7. Interdicții definitive.

 • Se interzice amplasarea construcțiilor și amenajărilor care prinnatura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea ,salubritatea și confortul zonei
 • Construcții pentru activități de producție
 • Construcții pentru creșterea animalelor
 • În subzona IS a din UTR nr. 29 se instituie o zonă deprotecție severă de 30 m în jurul platformei meteorologice. În aceastăzonă este interzisă executarea oricărei construcții și instalațiisupraterane. Amplasarea la o distanță de până la 500m în jurul și înafara zonei de protecție, a costrucțiilor mai înalte decât o șesime dindistanța dintre construcție și limita zonei de protecție , se face numai cu avizul Agenției de Protecția Mediului Timișoara.