Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform art. 18 – RGU

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Conform art. 19- RGU

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 – RGU
Amplasareaoricărei lucrări de investiții pe zona de siguranță și de protecție acăii ferate se face numai după obținerea prealabilă a acordurilor RCFTimișoara, a CN „Căi Ferate CFR” SA și a Ministerului Transporturilor.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U. și Cap. II.6 al RLU.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U. și Cap. II.6 al RLU.
Esteobligatorie respectarea distanțelor minime obligatorii față de limitelelaterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, și Cap.II.6 al R.L.U.cât și distanțele minime necesare intervențiilor în cazde incendiu.

 • În raport cu limitele laterale ale parcelei, locuințele pot fi amplasate :
  • înșiruit (cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcțiile de pe parcelele învecinate)
  • în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei)
  • în regim izolat (cu retrageri față de vecinătăți)

  Retragerilefață de limitele laterale ale terenului se bazează în principal peprevederile Codului Civil și pe cele cuprinse în Normele de protecțiacontra incendiilor.Se va respecta obligatoriu o distanță minimă de 1,90m față de limitele separatoare dintre parcele în cazul construcțiilorce nu ating aceste limite.

 • Se vor respecta normele de însorire și iluminat natural.
 • Se admite ca distanță minimă între construcțiile de pe aceeașiparcelă jumătatea înălțimii construcției celei mai înalte, dar nu maimică de 3,00 .