Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 , Anexei 5 din R.G.U. și Cap. II. 10. al RLU.
Parcajele,parking-urile și garajele colective aferente unor zone intens populate( zone comerciale, instituții financiar-bancare, costrucții sportive,construcții hoteliere, locuințe colective, etc.) vor fi prevăzuteobligatoriu cu două accese distincte. Cele situate la intersecția unorcăi rutiere, vor avea accesele din străzi diferite.

Art. 26. Spații verzi.

Conform art. 34 și Anexei nr. 6 din R.G.U. și Cap. II. 10. al RLU
Pondereaspațiilor verzi amenajate din subzonele ISp , ce cuprinde instituții șiservicii în spațiu plantat, va fi în favoarea spațiilor verzi.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.și Cap. II. 10. al RLU
Se recomandă împrejmuiri vegetale.