Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U. și Cap.II.9. al R.L.U.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.
a.Autorizarea construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lorexterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectulgeneral al zonei.
b. Autorizarea executării construcțiilor care,prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicțiecu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptateale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.
c. Fațadelelaterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivelcalitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.
d. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.
e.Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuieintegrate în volumul construcțiilor sau al elementelor de împrejmuire.Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV,precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nuaducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zoneiînconjurătoare.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului.

Conform art. 15 și Anexei 2 din R.G.U.