Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1. Tipurile de subzone funcționale

Zona industrială a municipiului TIMIŞOARA cuprinde subzonele :

  • Ia – subzona unităților industriale și de depozitare existente
  • Ib – subzona unităților industriale și de depozitare propuse

Încadrul zonei industriale propuse se disting parcurile industriale caregrupează unități de producție industrială nepoluante și depozitesituate în spațiu plantat. Acestea au fost propuse în U.T.`R. nr. 56,60 și 73.
În situația subzonelor industriale din U.T.R. nr. 26, 41,56, 60, și 73, pentru care au fost elaborate și aprobate documentațiiP.U.Z.,se va ține seama de prevederile regulamentelor aferente acestordocumentații.

În ZONA UNITĂȚILOR INDUSTRIALE se găsescurmătoarele monumente conform Listei Monumentelor Istorice din 1992 lacare se aplică și prevederile capitolului 4.B. din prezentulRegulament:

MONUMENTE

UTR 3 B 033
UTR 40 B 037
Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei: unități industriale.

Zonaeste compusă din terenuri pentru unități industriale și depozite, parcindustrial existente sau propuse în cadrul subzonelor Ia și Ib.

Art. 3. Funcțiuni complementare admise ale zonei:

  • servicii
  • accese pietonale și carosabile
  • spații verzi amenajate
  • rețele tehnico edilitare
  • racorduri de cale ferată