Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale

Zona activităților agricole este prezentată atât în teritoriul intravilan cât și în teritoriul extravilan al municipiului Timișoara.
Zone și subzone funcționale:
A : zona unităților agricole existente

Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei

Unități agricole

Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei:

  • unități de depozitare
  • servicii
  • construcții și rețele tehnico – edilitare