Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise.

  • unități agricole
  • unități de depozitare
  • construcții tehnico – edilitare și rețele
  • servicii, comerț
  • drumuri de acces, parcaje, garaje

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

  • Unitățile de producție noi se vor amplasa numai pe baza documentațiilor PUZ sau PUD aprobate.

Art. 6. Interdicții temporare.

Terenurile libere din incintele unităților agricole destinate construirii sunt supuse unui regim de interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea documentațiilor P.U.D.

Art. 7. Interdicții definitive.

Se interzice construirea de locuințe în incintele unităților agricole .
Se interzice construirea de unități de producție industrială poluante sau care prezintă riscuri tehnologice.