Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Nu se impune o regulă.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform art. 18 RGU.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

0 Conform art. 20 din RGU.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Conform Art. 21 din R.G.U..

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U.
Construcțiile agro-zootehnice precum și stațiile de epurare aferente fermelor vor fi retrase de la aliniament cu minimum 10 m . În această fâșie de teren situată între clădiri și aliniament se va prevedea o plantație de protecție.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.