Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale

 • Ppa – subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri ,spații verzi de aliniament existente
 • Ppb – subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri ,spații verzi de aliniament propuse
 • Psa – subzonă dotări de sport, agrement, recreere existentă
 • Psb – subzonă dotări de sport, agrement, recreere propusă
 • Pdb – subzonă pădure propusă ca pădure-parc
 • Pprb – subzonă plantații de protecție propusă
 • Pmb – subzonă mixtă propusă: parcuri, sport, agrement

Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei:

 • parcuri, spații verzi pentru agrement și recreere, ștranduri,terenuri și construcții pentru activități sportive, plantații deprotecție.

Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei

Pentru subzonele Psa, Psb, Pbd și Pmb:

 • construcții specifice funcțiunii de agrement și sportindispensabile exploatării zonei (ex.: birou administrație, vestiare,depozit unelte)
 • rețele tehnico – edilitare
 • staționare autovehicule