Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise

 • subzonele Psa și Psb:
  • construcții specifice activităților sportive (terenuri de sport,stadion, patinoar, săli de înot, săli de gimnastică, săli polivalente,etc.)
  • construcții și amenajări specifice funcțiunii de ștrand ( administrație, vestiare, bazine de înot,spații alimentație publică )
  • parc de distracții, alimentație publică
  • instalații tehnico – edilitare pentru necesitățile dotărilor de sport și agrement
  • plantații, amenajări spații verzi
  • parcaje
 • subzonele Ppa, Ppb și Pdb:
  • amenajări specifice parcurilor,grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzide apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentrucopii,etc.)
  • pentru spațiile verzi de aliniament stradal:plantații,obiecte de mobilier urban ( stâlpi de iluminat,semnalizatoareauto, suporturi biciclete, bănci,suporturi reclame )
 • subzonele Pprb:
  • plantații de protecție
 • subzonele Pmb:
  • construcții pentru activități sportive , de agrement și terenuri plantate, în condițiile în care plantația este preponderentă

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

Suporturilepentru reclame sunt permise în spațiile verzi de aliniament, cucondiția de a nu optura imagini de perspectivă asupra unor obiecte dearhitectură sau ansambluri urbanistice valoroase sau a nu aduceprejudicii peisajului urban.

Art. 6. Interdicții temporare.

Seinstituie interdicții temporare de construire până la elaborarea șiaprobarea documentațiilor PUZ sau PUD pentru terenurile cu destinațiede spații verzi din U.T.R. nr. 9, 36, 38, 52, 53, 56 și 72.

Art. 7. Interdicții definitive.

Se interzice construirea oricăror obiective altele decât cele mai sus menționate la art. 4 al acestui regulament.