Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform Anexei nr. 3 – RGU

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform art. 18 – RGU

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Conform art. 19 – RGU

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conformart. 20 RGU Amplasarea oricărui obiectiv de investiții în zona desiguranță și de protecție a căii ferate se va face după obținereaacordurilor prealabile ale RCF Timișoara, CN „Căi Ferate CFR” și aleMinisterului Transporturilor.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Conform Art. 23- R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25 și Anexa 4 – R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.
Toate rețelele tehnico – edilitare vor fi pozate subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCȚIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului.

Conform Anexei 2 din R.G.U.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Art. 26. Spații verzi.

Conform art. 34 și Anexa 6 din R.G.U.

Art. 27. Împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.
Se recomandă împrejmuiri vegetale.