Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale:

  • GCa : Zona de gospodărie comunală existentă cuprinde: cimitire, pepiniera municipală;
  • GCb : Zona de gospodărie comunală propusă cuprinde: cimitire propuse

ÎnZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ se găsesc următoarele monumente conformListei Monumentelor Istorice din 1992 la care se aplică și prevederilecapitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR 23 D 010
UTR 45 D 002, D 003, D 004
Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei

  • gospodăria comunală: pepiniera municipală, cimitire, crematoriu

Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei:

  • Rețele tehnico – edilitare
  • Accese carosabile și pietonale
  • parcaje