Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise.

  • cimitire (capele, monumente funerare, clădire administrativă, alei pietonale și carosabile, spații verzi)
  • construcții și instalații necesare bunei gospodăriri a localității
  • accese carosabile, alei pietonale, parcaj
  • crematoriu
  • spații verzi.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

  • cimitirul propus se va face numai cu condiția elaborăriidocumentației PUZ pentru terenul respectiv și aprobării acestuia și cucondiția realizării unor perdele de protecție înspre zona de locuitlimitrofă
  • la autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflateîn imediata vecinătate a cimitirului trebuie să se țină seama dedistanța minimă de protecție sanitară între cimitir și locuințe: 50 m.
  • orice intervenție asupra monumentelor de artă plastică sauarhitectură din cimitirele existente se va face cu avizul ComisieiMonumentelor Istorice la nivel teritorial.

Art. 6. Interdicții temporare.

SubzonaGCb din UTR nr.9 este supusă unui regim de interdicție temporară deconstruire, până la elaborarea și aprobarea documentației PUZ pentruacest teren.

Art. 7. Interdicții definitive.

Este interzisă construirea oricărei alte funcțiuni față de cele enunțate la Art.4.