Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Capitolul 3 – Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se recomandă orientarea construcțiilor de cult din cimitir cu altarul spre est.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform Art. 18 R.G.U.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Conform Art. 19 R.G.U.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 R.G.U.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Conform Art. 23 R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25 R.G.U. Accesele carosabile și parcajele necesare vor fi stabilite prin studiul P.U.Z.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26 R.G.U.
Amplasarea și dimensionarea acceselor pietonale în cazul subzonei GCb din UTR nr.9 vor fi stabilite prin studiul P.U.Z.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.
Cimitirul existent este obligatoriu să fie racordat la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.
Cimitirele existente vor fi obligatoriu racordate la rețeaua de alimentare cu apă și cea de canalizare a orașului a orașului.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCȚIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Nu este cazul

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor.

Conform art. 32 din R.G.U.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului.

Nu se instituie P.O.T. maxim.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Amplasareași dimensionarea locurilor de parcare necesare cimitirului propus dinUTR nr. 9 vor fi stabilite în cadrul documentației P.U.Z., respectândart. 33 R.G.U.

Art. 26. Spații verzi.

Spațiileverzi din interiorul cimitirului propus din UTR nr. 9 vor fi amplasateși dimensionate în cadrul documentației P.U.Z. pentru zona respectivă,respectând art. 34 R.G.U.

Art. 27. Împrejmuiri.

Împrejmuirilela drumurile publice ale cimitirului sunt obligatorii și nu trebuie sădepășească 2 m măsurați de la nivelul trotuarului, iar stâlpiiîmprejmuirii nu vor depăși 2,5 m. Partea opacă a împrejmuirii va aveaînălțimea maximă de 1,00 măsurată de la nivelul trotuarului.
Aspectul împrejmuirii se va supune aceleiași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al clădirilor.
Se recomandă împrejmuiri vegetale sau din suporturi ușoare (exemplu: plasă de sârmă) îmbrăcate integral în verdeață.