Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 1.Tipurile de subzone funcționale

  • TEa: subzonă pentru echipare tehnico – edilitară existentă
  • TEb: subzonă pentru echipare tehnico – edilitară propusă

Rețelele tehnico – edilitare existente și propuse sunt evidențiate în planșele:

  • 1+2/3a – Alimentarea cu apă
  • 1+2/3b – Canalizarea
  • 1+2/3c – Termice
  • 1+2/3d – Gaze naturale
  • 1+2/3e – Alimentare cu energie electrică
  • 1+2/3f – Coordonare rețele

În ZONA PENTRU ECHIPARETEHNICO-EDILITARĂ se găsesc următoarele monumente conform ListeiMonumentelor Istorice din 1992 la care se aplică și prevederilecapitolului 4.B. din prezentul Regulament:

MONUMENTE

UTR 3 B 054
UTR 38 B 057
UTR 32 B 057
Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei

Construcții și amenajări aferente lucrărilor tehnico – edilitare

Art. 3. Funcțiunile complementare

Nu sunt recomandate