Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Art. 4. Utilizări permise.

  • construcții și instalații tehnico – edilitare
  • instituții care coordonează activitatea în domeniu
  • terenul liber din U.T.R. nr. 54 este destinat unei viitoare extinderi a stației de epurare orășenești.
  • spații verzi, plantații de protecție
  • staționări auto

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

Se vor respecta zonele de protecție pentru:

  • foraje pentru alimentare cu apă și uzina de apă (conformdocumentației) S.F. „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentarecu apă a orașului Jimbolia” proiect nr. 18/1998
  • stația de epurare: 300 m rază de protecție sanitară măsurată de la limita incintei
  • rețelele magistrale de alimentare cu energie electrică , gaze naturale, telefonie.

Art. 6. Interdicții temporare.

Seinstituie o interdicție temporară de construire în subzona TEb dinU.T.R nr. 54, până la elaborarea, avizarea și aprobarea studiului deprefezabilitate pentru extinderea stației de epurare.

Art. 7. Interdicții definitive.

Se interzice construirea oricăror alte construcții decât cele menționate la Art. 4.