Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Capitolul 3 – Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Nu se impune o regulă

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform Art. 18 – R.G.U.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Conform Art. 19 – R.G.U

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R..

Conform art. 20 R.G.U.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Conform Art. 23 – R.G.U.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 16. Accese carosabile.

Conform Art. 25 – R.G.U.

Art. 17. Accese pietonale.

Conform Art. 26- R.G.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ.

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Conform art. 27 din R.G.U.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Conform art. 28 din R.G.U.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Conform art. 29 din R.G.U.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCȚIILOR.

Art. 21. Parcelarea.

Conform Art. 30- R.G.U.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Conform Art. 31- R.G.U.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor.

Conform art. 32 din R.G.U. Se va asigura mascarea cu perdele de protecție a incintelor vizibile din drumurile publice.

Art. 24. Procentul de ocupare al terenului.

Nu se instituie P.O.T. maxim.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI.

Art. 25. Parcaje

Conform art. 33 R.G.U.

Art. 26. Spații verzi.

Conform art. 34 și Anexa nr. 6 – R.G.U.
Se recomandă amplasarea unor perdele de protecție între stația de epurare și localitate.

Art. 27. Împrejmuiri

Conform art. 35- RGU.