Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ PUZ – Zonă cu funcțiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă și funcțiuni complementare, intravilan Timișoara”str. Ioan Zaicu nr. 5