Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Stefan cel Mare PUZ "Zona de locuinte cu functiuni complementare" extravilan Timisoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA PUZ „LOCUINȚE COLECTIVE ŞI SERVICII", strada Marginii nr. 4 PUZ „Locuințe colective, comert si servicii", Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456, si 405457, Timișoara PUZ "Construire supermarket Lidl" str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Stefan cel Mare, Timișoara" PUZ "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara PUZ "Dezvoltare zonă rezidentială cu functiuni complementare, dotări si servicii publice", extravilan Timisoara zona Metro II, C.F. 443543 PUZ "Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) și parcări" rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan PUZ "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara PUZ Comert, servicii și locuire" Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 8, Timișoara PUZ Construcții pentru servicii, depozitare și producție", extras CF 444382, Timișoara PUZ Construire locuinte si servicii in regim P+10E", strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64 PUZ Dezvoltare zonă locuinte colective cu functiuni complementare PUZ Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale PUZ Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2 PUZ Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva în regim de înălțime S+P+6E+Er", Str. Bujorilor, nr. 160 PUZ Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A PUZ Locuințe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859 PUZ locuințe individuale și colective cu regim redus de înălțime" strada Moise Dobosan nr. 65-67 PUZ Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timișoara PUZ ona mixta: locuinte colective, comert, servicii, Str. Amurgului nr. 5 PUZ Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" str. Calea Buziașului, nr. 126 PUZ Servicii și comerț" - Calea Şagului nr. 141, Timișoara PUZ Servicii si locuinte colective", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 28 PUZ Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timișoara PUZ Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997 PUZ Zonă locuințe colective cu regim redus de înălțime" str. Parâng - Delinești - Albăstrelelor PUZ Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oravița, nr. 2, Timișoara PUZ Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091 PUZ Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123 PUZ Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziașului PUZ ”Locuințe colective in regim P+2E+Subpanta și funcțiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39 PUZ ”Locuințe colective, servicii, comerț" str. Mangalia nr. 66-72 PUZ „Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1 PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E", Josef Klapka FN, Timișoara PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19 PUZ „Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timișoara