Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Construire imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime P+2E+M/Er", intravilan Timișoara, str. Bradul, nr. 3 PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice", intravilan Timișoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 PUZ "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ŞI FINANCIAR BANCARE", Calea Martirilor nr. 98, Timișoara PUZ "Reconfigurare zonă activități economice - producție și depozitare", Calea Torontalului, în intravilan Timișoara PUZ "Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului" CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/20.12.2016 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) PUZ "Zonă sportivă și de agrement Calea Şagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) PUZ - „Zonă mixtă - servicii, comerț și locuire", strada Ofcea nr. 18, 20, 22, Timișoara PUZ Construcții industriale nepoluante, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț (ET-zonă activități economice cu caracter terțiar)", Calea Buziașului, CF nr. 442194, 444291, 444292 PUZ CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU PARCAJE", intravilan municipiul Timișoara, str. Aurel Pop nr. 28-30, județul Timiș, CF nr. 445849; 445850 si 445851 PUZ Locuinte si functiuni complementare", Calea Mosnitei, CF nr. 434178 nr. cad. 434178, Timișoara PUZ Reconversie incinta industriala în zona mixta", strada Anton Pann nr. 9 si Piata Aurel Vlaicu nr. 1-2" PUZ Zonă de locuințe individuale cu regim redus de înălțime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timișoara PUZ Zonă industrială, depozitare și servicii" Calea Torontalului DN6, Timișoara PUZ ZONĂ LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 PUZ ”Centru de afaceri, cercetare, invatamant, cultura si spatii comerciale la parter", Calea Sagului nr. 83 B PUZ ”Construire ansamblu clădiri comerciale și pentru servicii, platformă parcare, amenajări exterioare, racorduri la drumuri publice", strada Chimiștilor nr. 2 și 5-9 PUZ ”Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timișoara PUZ ”DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCȚIE", extravilan municipiul Timișoara, zona Freidorf, județul Timiș, CF nr. 414113 Timișoara PUZ ”Dezvoltare ansamblu locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timișoara PUZ ”Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareșal Constantin Prezan - Mureș - Florin Medeleț PUZ ”Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime 2S+P+9E+ER", Calea Torontalului nr. 104, Timisoara PUZ ”Dezvoltare zonă rezidențială și servicii", str. Grigore Alexandrescu PUZ ”Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv PUZ ”MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timișoara PUZ ”Modificare partiala PUZ aprobat prin HCL nr. 360/29.07.2008", strada Armoniei nr. 25, Timisoara PUZ ”Zonă comert, servicii, birouri, depozitare, showroom auto, statie distributie carburanti", Calea Şagului nr. 203 PUZ ”ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timișoara PUZ ”Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara PUZ ”Zonă rezidențială cu dotari si servicii publice", strada Gărana FN, CF 411617, nr. Cad 411617 PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective și funcțiuni mixte în regim de înălțime S+P+16E" Calea Buziașului nr. 6, Timișoara