Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 – Extindere UTR 1 – Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri’, str. Bujorilor nr. 160, Timişoara