Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUD Construire cladire pentru comerț, str. Amforei 4A

Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire cladire pentru comert, servicii si locuinte, amenajare locuri de parcare, racord la drumul public, drumuri si retele de incinta, amenajari exterioare, imprejmuiri, reclame luminoase,organizare santier”; Amplasament: str.Amforei, nr. 4a, Timișoara; Beneficiar: S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L. BUCURESTI – SUCURSALA TIMISOARA; Proiectant: S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.

Anunț

Planșe:

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 16.08.2015.
 
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 28.07.2015 – 16.08.2015, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30 – 10,30 si 14 – 16 (marti, joi).
 
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, Directia Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Formulare sesizare (format Word)

Formulare sesizare (format pdf)

Raportul informării și consultării publicului