Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „COMPLEX REZIDENTIAL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER”. Amplasament: str. Iuliu Maniu nr. 35, Timișoara. Beneficiar: S.C. METALTIM S.A. Proiectant: S.C. ARHI 3D S.R.L.

PUZ – „COMPLEX REZIDENTIAL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER”. Amplasament: str. Iuliu Maniu nr. 35, Timișoara. Beneficiar: S.C. METALTIM S.A. Proiectant: S.C. ARHI 3D S.R.L.
 
Anunț

Partea tehnică

încadrare în zonă

situație existentă
reglementări
mobilare
juridic
imagini
memoriu
reglementări 1-500
regulament local

Partea nontehnică

memoriu nontehnic

– Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12)a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 21.04.2016.
 
– Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 28.03.2016 – 21.04.2016, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).
 
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la Directia Urbanism – Compartimentul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, Timișoara, în data de 12.04.2016, ora 14,00 – 15,00.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, Direcția Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Formulare sesizare (format Word)

Formulare sesizare (format pdf)

Răspunsul proiectantului

Rezultatele informării și consultării publicului

Raportul informării și consultării publicului