Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

,,DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19 Plan Urbanistic Zonal - „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+3E – S+P+5E, CONSTRUIRE HYPERMARKET IN REGIM DE INALTIME P+1E CU PARCARI DESCHISE LA PARTER, CONSTRUIRE PLATFORMA PARCAJE”, amplasament: Calea Mart PUD ”CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E, si SAD la parter”, Str. Orsova nr. 19-21 PUD „Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr. 4 PUD „Construire Centru Comunitar în regim de înaltime P+1”; Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel nr. 1, PUD „Construire cladire cu functiuni comert, servicii, birouri in regim de inaltime P+3E”, STR. CLOSCA nr. 8 PUD „Construire imobil locuinte colective în regim S+P+4E si SAD, servicii si comert la parter”, str. Timocului nr. 33 PUD „Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54 PUZ ,,CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM P+2E”, Str. Popa Laurentiu nr. 15 PUZ ,,DEZVOLTARE ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII”, str. Bucovinei nr. 73 PUZ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er, Amplasament: str. Bujorilor nr. 160 PUZ „LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 9 si 11B PUZ "Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din anexă gospodărească P+M în casă de locuit P+M", zona Plopi Sud PUZ ,, LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII ”; Strada Armoniei nr. 16 PUZ ,, SERVICII SI COMERT”, CALEA SAGULUI NR. 141 PUZ ,,Amenajare centru administrativ, spatii intretinere si depozitare, piste pentru Atelier biciclete RAT Timisoara”, str. Garii nr. 17 PUZ ,,Ansamblu locuinte colective S+P+3E/2E, conform Aviz de Oportunitate 08/03.10.2013” PUZ ,,Construcții industrie nepoluantă, depozitare, producție, servicii, birouri, comerț”, Calea Buziașului. CF 444292, CF 442194, CF 444291 PUZ ,,Locuinte colective in regim P+2E+subpanta si functiuni conexe”, str. Grigore T. Popa nr. 37-39 PUZ ,,LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E, PARCAJE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Strada Stuparilor nr. 6 PUZ ,,Locuinte colective si si functiuni complementare”, Str. Armoniei nr. 20-20A PUZ ,,LOCUINTE COLECTIVE, SEVICII, COMERT”, str. Mangalia nr. 66 - 72 PUZ ,,Modificare PUZ platforma industriala Monlady PUZ ,,UEM-ZONA URBANIZARE-ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT EN GROS”; EXTRAVILAN CF 435230, 435222 PUZ ,,UM3-ZONA URBANIZARE-ZONA MIXTA: CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC”;, EXTRAVILAN CF 410174 PUZ ,,Zonă de locuințe individuale și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, Calea Buziașului. CF 428720 PUZ ,,ZONA ILSA”, Bv. Take Ionescu nr. 46B PUZ ,,Zona locuințe colective cu regim redus de înălțime”,străzile Parâng – Delinești – Albăstrelelor PUZ ,,ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIME”, Str. Moise Dobosan nr. 65-67 PUZ ,,ZONA LOCUIRE COLECTIVA, SERVICII, COMERT SI BIROURI”, CALEA ARADULUI NR. 1 PUZ ,,Zona Mixta: Locuinte Colective cu Regim Redus de Inaltime”, Str. Moise Dobosan nr. 65-67 PUZ ,,ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT SI SERVICII”, str. AMURGULUI nr. 5 PUZ ,PUZ INDUSTRIAL Productie/ Depozitare”, CF 433976 (CF vechi nr. 3235 Freidorf), top 433976 (nr. cad. vechi A1366/1/5/2), extravilan Timișoara PUZ - ,,DEZVOLTARE ZONA MIXTA: LOCUINȚE COLECTIVE ŞI SERVICII”; bd Industriilor nr. 2, Timisoara PUZ - „Construcții pentru industrie, servicii și depozitare”; CF 444382, nr. cad 444382, Timisoara PUZ - „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E”, bd Industriilor nr. 2, Timisoara PUZ Dezvoltare Zona de Locuinte Colective si Functiuni Complentare, aplasament: str. Nicolae Andreescu - str. Anton Bacalbașa, CF nr. 402010, CF nr. 413811 PUZ ”Construire imobil S+P+5E+ER, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale ), modernizare si amenajare parcela”, str. Mangalia nr. 1 PUZ ”ZONA INDUSTRIALA, SERVICII SI DEPOZITARE”, str. Ovidiu Cotrus CF 427323 PUZ „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+3E – S+P+5E, CONSTRUIRE HYPERMARKET IN REGIM DE INALTIME P+1E CU PARCARI DESCHISE LA PARTER, CONSTRUIRE PLATFORMA PARCAJE”, amplasament: Calea Martirilor nr. 98 PUZ „Construire clădire locuințe și servicii în regim P+10E”, Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 64 PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ HALE PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, BIROURI ŞI SERVICII CONEXE ŞI ÎMPREJMUIRI”, Calea Aradului DN 69 PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective în regim de înălțime P+2E+Er/M”, Str. Josef Klapka nr. FN PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, Timișoara, CF 433520, top 433520 PUZ „Modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 362/29.07.2008 din locuințe și funcțiuni complementare în locuințe și funcțiuni complementare”, Str. Ovidiu Balea nr. FN PUZ „Modificare PUZ aprobat prin HCL 293/2015 - Zona mixta: comert, servicii, birouri Open Ville”, Str. Demetriade nr. 1 PUZ „Reconfigurare si extindere zonă servicii și depozitare existentă, dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Calea Buziașului nr. 126 PUZ „SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 28 PUZ „ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA-LOCUINTE COLECTIVE”, Strada Tristan Tzara, CF 442091, cad 442091 PUZ „ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA-LOCUINTE COLECTIVE”, Strada Tristan Tzara, CF 442123, cad 442123 PUZl „Locuințe și funcțiuni complementare”, Calea Moșniței, CF nr. 434178, top 434178