Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „Construcții pentru industrie, servicii și depozitare”; CF 444382, nr. cad 444382, Timisoara

Plan Urbanistic Zonal – „Construcții pentru industrie, servicii și depozitare”; Amplasament: CF 444382, nr. cad 444382, Timisoara; Beneficiar: SC HAWLE LTH SRL; Proiectant: SC 5U STAMP SRL

Anunț

Parte tehnică:


Parte non-tehnică:


Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12)a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 02.02.2018
 
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 08.01.2018 – 02.02.2018,  orele 8,30 – 10,30 (marți, miercuri, joi); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).
 
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la Directia Urbanism – Compartimentul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, Timișoara, în data de 30.01.2018, ora 14,00 – 15,00.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, Direcția Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Formulare sesizare (format Word)

Formulare sesizare (format pdf)

Raportul informării și consultării publicului

Rezultatele informării și consultării publicului