Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal - ”ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ”, Zona Calea ȘAGULUI, str. CREMONA, identificat prin CF 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 445464, Timișoara, proiectant SC PILOT TEA PUD ,,Construire casa unifamiliala”; str. Eneas, nr.57/7, CF nr. 430474 , nr.cad.430474, 430474-C1(Nr.CF vechi:23312 nr. topografic:13324/14 Timișoara) PUD ,,Construire SPALATORIE AUTO CU FISE”, str. Garii nr. 1/A PUD ,,Desfintare partiala locuinta parter si extindere in regim P+E+M”, str. Constantin Brincusi nr. 6 PUD Constructii pentru locuințe, construire casa unifamiliala dupa elaborare, avizare si aprobare PUD prin HCL”; str. Lidia, Mureș, CF 439051, nr. top 439051 PUD Modificare PUZ ”ZONĂ MIXTĂ” aprobat prin HCL nr. 255/2017, CALEA TORONTALULUI FN PUD – ,,Construire clădire mixtă cu funcțiuni și servicii”, str. GR. ALEXANDRESCU, identificat prin CF 445114 PUD – ,,Construire locuință P+1E cu garaj”, str. CRIȘAN nr. 35 PUD ”Construire imobil pentru servicii, birouri si comert în regim de înaltime P+2E”; GR. Alexandrescu Nr. 88 PUD „Construire casă în regim de înălțime P+1E”, str. Ion Stoia Udrea FN, Timișoara PUD „Construire parcare supraetajata”, str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 3 PUD „LOCUINTA P+M/1E SI IMPREJMUIRE”, str. Bela Lugosi FN, CF nr. 440806 nr. top. 509/a/2/1/2 PUZ ”Zona servicii, servicii turistice, evenimente si locuire colectiva”; CALEA TORONTALULUI PUZ „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er” B-dul Simion Barnutiu nr. 53 PUZ „Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spații verzi, organizare șantier, amplasare totem informațional”, Bulevardul Liviu Rebreanu (vechi D. Iosif Bulbuca) Timisoara PUZ „Construire Locuințe Colective, Dotări, Servicii, inclusiv Cazare”, bv. Simion Bărnuțiu nr. 41 PUZ „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” Bv.: Calea LUGOJULUI, DN 6 PUZ "Centrul Pedagogic Waldorf", Uranus nr. 14, Timișoara PUZ "Dezvoltare zona rezidențială: locuințe unifamiliale sau pentru maxim două familii", Str. Nicolae D. Cocea nr. 66/A PUZ "Zona servicii supermarket Lidl", Calea Sagului nr. 82-88 PUZ ,,ZONA DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE SI PRODUCTIE”, zona Freidorf, CF 414113 PUZ ,,ZONA INDIUSTRIALA DEPOZITARE”, STR.OVIDIU COTRUS, NR.14 PUZ - „EXTINDERE HOTEL CONTINENTAL PRIN ETAJARE CONSTRUCTII EXISTENTE”, bv. Revolutiei 1989, nr. 2A PUZ - „Extindere si modernizare Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara si parcare subterana”, str. Gheorghe Dima nr. 5 PUZ - „Locuinte Colective si Functiuni Complementare”, strada Gr. T. Popa nr. 28 PUZ - „LOCUINTE INSIRUITE IN REGIM DE INALTIME P+E+M” CF 433209, top 504/30/a, 426/b/2/a/2/2 PUZ - „ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, BIROURI” Strada I.I. de la Brad – Bv. Constrcutorilor, CF 405394 PUZ Dezvoltare zona cu functiuni mixte: locuire obiectiva, servicii financiar bancare, comert in regim de inaltime 2S+P+3E ÷ 2S+P+7E+Er”; Romulus 31-41 PUZ Zonă Rezidențială cu funcțiuni complementare”, intravilan extins-zona MEHALA, identificat prin CF 435096 și CF 435098 PUZ – Zonă spații servicii și comerț, Calea Buziașului nr. 9E PUZ – “ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Zona Calea ȘAGULUI, proiectant SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, beneficiar SC SAPIENT VEST SRL PUZ – ”Dezvoltare zona de institutii de invatamant, servicii, locuire si zona de recreere”, str. Pastorilor nr. 20 PUZ – ”DEZVOLTARE ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan Timișoara, CF 409119 PUZ – ”Zonă de locuințe și funcțiuni complementare”, Zona Aeroport Utilitar PUZ – ”ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ” Amplasament: Zona Calea ȘAGULUI, str. CREMONA, identificat prin CF 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, 445464 PUZ – ”Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective”; GR. ALEXANDRESCU-ALEEA VIILOR PUZ ’’CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII SI BIROURI” intravilan Timișoara, identificat prin CF 407514 PUZ ” CONSTRUCIRE SUPERMARKET LIDL”, Timișoara, extravilan TIMIȘOARA, str. GĂRII nr. 1 PUZ ” CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM D+P+2E”, str. BUDAI DELEANU NR. 7 PUZ ” Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160 PUZ ”Construire cladire locuinte cu SAD la parter, amenajari exterioare in incinta, racord la drumul public”, Carei 1B/1 si 1B/2 PUZ ”Construire Locuințe Colective în regim S+P+3E si etaj retras”, str. Aurel Pop nr. 13B PUZ ”Construire supermarket LIDL”, str. Nicolae Andreescu PUZ ”DEZVOLTARE PROIECT IMOBILIAR MIXT”; SPL. NICOLAE TITULESCU NR. 5 PUZ ”Dezvoltare zonă mixtă, construcții industriale nepoluante, depozite, servicii, comerț, birouri, cazare și locuințe de serviciu”; Calea torontalului FN PUZ ”DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: comerț, servicii. funcțiuni administrative financiar bancare”, CALEA MARTIRILOR nr. 98 PUZ ”Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Piața Avram Iancu nr. 6, str. Macilor nr. 1-3, str. Horia nr. 36 PUZ ”MODIFICARE PARTȚIALĂ PUZ APROBAT: REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE” , str. VLAD BĂNĂȚEANU – str. AUREL POP PUZ ”MODIFICARE PARTȚIALĂ PUZ APROBAT: REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ ŞI LOCUINȚE COLECTIVE”, str. VLAD BĂNĂȚEANU - str. AUREL POP PUZ ”Zonă mixtă locuințe colective mici si individuale si servicii”, Calea Buziașului, nr. 162 PUZ ”Zonă Rezidențială cu funcțiuni complementare”, intravilan extins-zona MEHALA, identificat prin CF 408142 și CF 408135 PUZ ”ZONĂ REZIDENȚIALĂ: LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, TORONTALULUI FN PUZ „Dezvoltare zona de locuinte cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, zona Plopi Sud, CF 442863, 442862 PUZ „Zonă mixtă, servicii, comerț și locuire”, str. Ofcea, nr. 18, 20, 22 PUZ „ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU EXPOZITIONAL, SERVICII, BIROURI SI PARCAJE” Bv.:Take Ionescu nr. 46B