Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUD Modificare PUZ ”ZONĂ MIXTĂ” aprobat prin HCL nr. 255/2017, CALEA TORONTALULUI FN

Plan Urbanistic de Detaliu – Modificare PUZ ”ZONĂ MIXTĂ” aprobat prin HCL nr. 255/2017, Amplasament: CALEA TORONTALULUI FN, Timișoara, Beneficiar: SC FBR TOWERS SRL, Proiectant: SC PILOT TEAM SRL

Anunț

Planșe:

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 09.09.2019.Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Directia Urbanism – Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 14.08.2019-09.09.2019, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi); și 14-16 (marți – joi) .

Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primariei Municipiului Timisoara – Direcția Urbanism – cam. 213, în data de 21.08.2019, intre orele 14,00-15,00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroulului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, Directia Urbanism – Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.


Formulare sesizare (format Word)

Formulare sesizare (format pdf)

Rezultatele informării și consultării publicului

Răspunsul proiectantului