Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUD ,,Centru de reabilitare pentru copii cu dizabilităţi SPERANŢA”, str. Cornelia Sălceanu nr. 11

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregatitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • PUD – ,,Centru de reabilitare pentru copii cu dizabilităţi SPERANŢA”;
  • Amplasament: str. Cornelia Sălceanu nr. 11, Timişoara;
  • Beneficiari: Consiliul Judeţean Timiş;
  • Proiectant: SC Megavox Proiect SRL

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secţiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii şi consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 07.07.2020 -26.07.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificari si Autorizari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 26.07.2020.

ARHITECT ŞEF                                                                                

Emilian Sorin CIURARIU     

Planșe:

încadrare în localitate

încadrare în zonă

situația existentă

studiu cvartal

relație zonă istorică

mobilare urbanistică

reglementări edilitare

profile, desfășurări

proprietatea asupra terenurilor

parte scrisă

Formular sesizare

Raportul informării și consultării publicului