Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUD – ,,Construire Casă P+1E, piscina si anexa”; str. AUREL POP FN

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregatitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • PUD – ,,Construire Casă P+1E, piscina si anexa”;
  • Amplasament: str. AUREL POP FN, Timişoara;
  • Beneficiari: PEIOV GEORGE si PEIOV ANA;
  • Proiectant: SC URBAN CONTROL TM SRL

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 19.08.2020 -07.09.2020.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 07.09.2020.

ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

Extras_Informare_196405_Peiov

incadr_zona_Peiov

Memoriu_Peiov

mobilare_urbana_Peiov

nontehnic_Peiov

Plan_incadrare_1.5000_Peiov

Plan_situatie_1.500_Peiov

propr_terenurilor_Peiov

reglem_urb_Peiov

sit_exist_Peiov

Formular sesizare

Raportul informării și consultării publicului