Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Construire imobil pentru locuinţe şi comerţ în regim de înălţime S/D+P+4E+M(Er)”, str. Al. Vaida Voievod nr. 8

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil pentru locuinţe şi comerţ în regim de înălţime S/D+P+4E+M(Er)”

Amplasament: Strada Al. Vaida Voievod nr. 8, Timisoara

Beneficiar: MMI RESIDANCE SRL;

Proiectant: D-Context Studio

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro,  până la data de 13.08.2020.

 Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în sectiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului” sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 20.07.2020 -13.08.2020.

Intâlnirea cu proiectantul  se va desfăşura prin platforma online Microsoft Teams în data de 05.08.2020 timp de o oră, de la 14.00 la 15.00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Microsoft Teams, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la dezvoltareurbana@primariatm.ro – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului”.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ şi Certificări, Directia Generală de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

Planșe:

plan de situație

plan de încadrare

reglementări urbanistice

mobilare urbană

perspective ansamblu

obiective de utilitate publică

studiu vecinătăți

RLU

memoriu tehnic

memoriu non-tehnic

Formular sesizare

Rezultatele informării și consultării publicului

Raportul informării și consultării publicului