Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Elaborare plan urbanistic zonal locuinţe ”, Zona Campului, CF 429722, CF 429723, CF 429725

Anunț

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

Plan Urbanistic Zonal „Elaborare plan urbanistic zonal locuinţe ”

Amplasament: Zona Campului, CF 429722, CF 429723, CF 429725, Timisoara

Beneficiar: Suciu Alina Nicoleta, Vega Florin Nicolae, Vega Stela, Vizitiu Alexandru Ovidiu, Vizitiu Delia

Proiectant: SC DV ARHITECT PLUS SRL

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  până la data de 26.11.2020.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în sectiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului” sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 02.11.2020 -26.11.2020.

Intâlnirea cu proiectantul  se va desfăşura printr-o platforma online în data de 17.11.2020 timp de 40 minute, incepand cu ora 13.00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Microsoft Teams, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului”.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ şi Certificări, Directia Generală de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

situația existentă

încadrare în Maps

încadrare în PUG

încadrare în PUG nou

proprietatea asupra terenurilor

reglementări urbanistice

mobilare urbană

studiu cvartal

plan de încadrare

volumetrii

memoriu

RLU

Formular sesizare

Rezultatele informării și consultării publicului

Raportul informării și consultării publicului