Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Locuințe colective, comerț, servicii”, str. Aurel Pop, nr. 26

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ  – „LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII”,

Amplasament: str. AUREL POP nr. 26.,  Timisoara, CF 414262,

Beneficiar: SC HOTEL VESTEM TRANSILVANIA SRL;

Proiectant: SC STUDIO ARCA SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro,  pana la data de 30.06.2020.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 22.06.2020-16.07.2020.

Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  Microsoft Teams in data de 30.06.2020 timp de o ora, de la 13,00 la 14,00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Microsoft Teams, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la dezvoltareurbana@primariatm.ro – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificari si Autorizari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

Planșe:

analiza situației existente

circulația terenurilor

reglementări urbanistice

plan de încadrare în teritoriu

posibilități de mobilare

reglementări urbanistice

studiu accese

planșă nontehnică

memoriu

memoriu non-tehnic

studiu volumetrie perspectivă 1

studiu volumetrie perspectivă 2

studiu volumetrie perspectivă 3

studiu volumetrie perspectivă 4

studiu volumetrie perspectivă 5

studiu volumetrie perspectivă 6

Formular sesizare