Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Calea Bogdăneștilor nr. 20-20A

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ – „LOCUINŢE COLECTIVE SI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE”;

Amplasament: Calea BOGDANESTILOR nr. 20-20A, Timişoara;

Beneficiar: SC TREI DION PIZZA SRL;

Proiectant: SC STUDIO ARCA SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], pana la data de 31.07.2020.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei municipiului Timişoara www.primariatm.ro in secţiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării si consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 08.07.2020-3L07.2020.

întâlnirea cu proiectantul se va desfasura prin platforma online Microsoft Teams in data de 21.07.2020 timp de o ora, de la 14,00 la 15,00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfăşurata prin platforma online Microsoft Teams, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfăşurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi expediat prin poştă sau pe mail (la cerere) şi poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara www.primariatm.ro în secţiunea Planuri urbanistice/Planuri urbanistice supuse informării si consultării publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificări si Autorizări, Direcţia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Arhitect Șef,

Emilian Sorin CIURARIU

Planșe:

analiza situației existente

propunere de dezvoltare urbanistică

relaționare clădiri vecine

planșă non-tehnică

memoriu tehnic

memoriu non-tehnic

Formular sesizare

Răspuns proiectant

Rezultatele informării și consultării publicului

Raportul informării și consultării publicului

Proces-verbal dezbatere publică din 30.08.2020

Ca urmare a observatiilor venite din partea cetățenilor care au participat la dezbaterea publică din data de 30 august 2020, cu privire la documentatia: PUZ”LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”,Calea BOGDANESTILOR nr. 20-20A, beneficiar :SC Trei Dion Pizza SRL, a fost refacută întreaga documenație, care este o completare la etapa 2:

Planșe:

analiza situației existente

plan situație existentă

posibilități de mobilare

proprietatea asupra terenurilor

propunere de dezvoltare urbanistică

reglementări urbanistice

memoriu PUZ

memoriu consultare populație

prezentare

prezentare, anexă

adresa

borderou