Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Ion Hobana, identificat prin CF 446998

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ – „LOCUINŢE COLECTIVE SI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE”;

Amplasament: str. ION HOBANA, identificat prin CF 446998, Timişoara;

Beneficiar: SC ENERGY ORTISOARA SRL;

Proiectant: SC RD SIGN SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], pana la data de 31.07.2020.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei municipiului Timişoara www.primariatm.ro in secţiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării si consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 08.07.2020-31.07.2020,

întâlnirea cu proiectantul se va desfasura prin platforma online Microsoft Teams in data de 21.07.2020 timp de o ora, de la 13,00 la 14,00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfăşurata prin platforma online Microsoft Teams, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfăşurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi expediat prin poştă sau pe mail (la cerere) şi poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara www.primariatm.ro în secţiunea Planuri urbanistice/Planuri urbanistice supuse informării si consultării publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificări si Autorizări, Direcţia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ȘEF,

Emilian Sorin CIURARIU

Planșe:

situația existentă

încadrare în PUG

posibilitate de mobilare

reglementări urbanistice

studiu de însorire

aviz DSP

aviz de oportunitate

circulația terenurilor

plan amplasament

memoriu tehnic

memoriu non-tehnic

decizie

siluete urbane

RLU

Formular sesizare

Răspuns sesizări

Răspuns proiectant

Plan de acțiune