Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Modificare PUZ aprobat prin HCL 72/2009, str. Dunării, nr. 21

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la docuumentaţia:

PUZ „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 72/2009”,

Amplasament: strada DUNARII nr. 21,  Timisoara,

Beneficiar: SC MUSITIM SA,

proiectant SC URBAN CONTROL SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 02.10.2020.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 08.09.2020 -02.10.2020..

Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  ZOOM in data de 22.09.2020 timp de 1 ora, de la 13.00 la 14.00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online ZOOM, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Pentru ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

situația existentă

încadrare în zonă

reglementări urbanistice

posibilități de mobilare

studiu de însorire

simulare inserție în sit

studiu cvartal

proprietatea asupra terenurilor

memoriu Etapa 2

memoriu nontehnic

RLU

Formular sesizare

Rezultatele informării și consultării publicului

Răspunsul proiectantului

Planșe:

 Raportul informării și consultării publicului