Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Locuințe colective și servicii”, CALEA TORONTALULUI nr. 53

ANUNŢ

In conformitate cu prevederileOrdinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „Locuințe colective și servicii”;

Amplasament: CALEA TORONTALULUI nr. 53,  Timisoara;

Beneficiar: SOCIETATEA PUB 33  SRL;

Proiectant: SC PILOT TEAM SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 11.09.2020.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 18.08.2020-11.09.2020.

Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS in data de 25.08.2020, de la 13,00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

ANUNT_Etapa-2-PUZ_PUB33_Torontalului

Incadr_zona_PUB_33

Memoriu_PUB_33

Plan_incadrare_PUB_33_1_5000

Plan_situatie_PUB_33_1_500

plansa_tehn_PUB_33

Posibilit_mobilare_urbana_PUB_33

Propr_terenuri_PUB_33

Reglem_urb_PUB_33

RLU_PUB_33

Sit_exist_PUB_33

Formular sesizare

Rezultatele informării și consultării publicului

Răspunsul proiectantului

Sesizare

Raportul informării și consultării publicului